bulletin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bulletin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bulletin [byltɛ̃] SAMOST m

bulletin-réponse <pl bulletins-réponse> [byltɛ̃ʀepɔ̃s] SAMOST m

Prevodi za bulletin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

bulletin v slovarju PONS

Prevodi za bulletin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bulletin [byltɛ̃] SAMOST m

bulletin-réponse <bulletins-réponses> [byltɛ̃ʀepɔ̃s] SAMOST m

Prevodi za bulletin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bulletin Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文