bus v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bus <pl bus> [bys] SAMOST m

bateau-bus <pl bateaux-bus> [batobys] SAMOST m

I.boire [bwaʀ] SAMOST m

1. boire (consommer):

il a bu un coup de trop inf

III.se boire GLAG povr

IV.boire [bwaʀ]

glej tudi vin, lie

vin [vɛ̃] SAMOST m

1. vin (de raisin):

lie [li] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za bus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
bus m
bus m

bus v slovarju PONS

Prevodi za bus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bus2 [bys] SAMOST m INFOR

Individual translation pairs

Prevodi za bus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bus Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文