caché v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za caché v slovarju francoščina»angleščina

glej tudi cacher

II.se cacher GLAG povr

I.cache [kaʃ] SAMOST m

II.cache [kaʃ] SAMOST ž

cache-cache, cachecache <pl cache-cache, cachecaches> [kaʃkaʃ] SAMOST m

cache-bagages, cache-bagage <pl cache-bagages> [kaʃbaɡaʒ] SAMOST m

II.se cacher GLAG povr

cache-radiateur <pl cache-radiateur, cache-radiateurs> [kaʃʀadjatœʀ] SAMOST m

cache-poussière <pl cache-poussière, cache-poussières> [kaʃpusjɛʀ] SAMOST m

cache-pot <pl cache-pot, cache-pots> [kaʃpo] SAMOST m

cache-entrée <pl cache-entrée, cache-entrées> [kaʃɑ̃tʀe] SAMOST m

cache-nez <pl cache-nez> [kaʃne] SAMOST m

caché v slovarju PONS

Prevodi za caché v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cache [kaʃ] SAMOST m

cache-cache [kaʃkaʃ] SAMOST m inv

cache-col [kaʃkɔl] SAMOST m inv

cache-nez [kaʃne] SAMOST m inv

cache-prise <cache-prise(s)> [kaʃpʀiz] SAMOST m

cache-pot <cache-pots> [kaʃpo] SAMOST m

cache-sexe <cache-sexe(s)> [kaʃsɛks] SAMOST m

Prevodi za caché v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

caché Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文