café v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za café v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.café [kafe] PRID inv (couleur)

II.café [kafe] SAMOST m

III.café [kafe]

IV.café [kafe]

pousse-café <pl pousse-café, pousse-cafés> [puskafe] SAMOST m

café-bar <pl cafés-bar> [kafebaʀ] SAMOST m

café-restaurant <pl cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

café-tabac <pl cafés-tabac> [kafetaba] SAMOST m

café-théâtre <pl cafés-théâtres> [kafeteɑtʀ] SAMOST m

café-concert <pl cafés-concerts> [kafekɔ̃sɛʀ] SAMOST m

pause-café <pl pauses-café> [pozkafe] SAMOST ž

Prevodi za café v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

café v slovarju PONS

Prevodi za café v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

café [kafe] SAMOST m

café-tabac <cafés-tabacs> [kafetaba] SAMOST m:

café-concert <cafés-concerts> [kafekɔ̃sɛʀ] SAMOST m:

café-théâtre <cafés-théâtres> [kafeteɑtʀ] SAMOST m:

pause-café <pauses-café> [pozkafe] SAMOST ž inf

café-restaurant <cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m:

Prevodi za café v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

café Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cuiller à café, cuiller à thé Québec
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文