cage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cage [kaʒ] SAMOST ž

2. cage inf SPORT:

lift shaft Brit
cage à lapins lit, fig, inf
cage à poules lit
cage à poules JEUX
cage à poules JEUX
cage à poules fig

lit-cage <pl lits-cages> [likaʒ] SAMOST m

Prevodi za cage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cage v slovarju PONS

Prevodi za cage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cage à lapin péj inf (H.L.M.)
cage à lapin péj inf (H.L.M.)
lift shaft Brit
cage ž à poules

cage iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文