camp v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za camp v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

camp [kɑ̃] SAMOST m

Prevodi za camp v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

camp v slovarju PONS

Prevodi za camp v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za camp v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

camp Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文