candidat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za candidat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

candidat (candidate) [kɑ̃dida, at] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za candidat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
candidat/-e m/ž
co-candidat/-e m/ž
candidat/-e m/ž désigné/-e
candidat/-e m/ž
candidat/-e m/ž
candidate SCHOOL, UNIV
candidat/-e m/ž
candidat/-e m/ž
candidat/-e m/ž
candidat/-e m/žun examen)

candidat v slovarju PONS

Prevodi za candidat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za candidat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

candidat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文