canon v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za canon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.canon [kanɔ̃] PRID m inv

II.canon [kanɔ̃] SAMOST m

III.canon [kanɔ̃]

cañon, canyon [kanjɔ̃, kanjɔn] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za canon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

canon v slovarju PONS

Prevodi za canon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za canon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

canon Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

canon m à eau
canon meau)
chair ž à canon
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文