capacité v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za capacité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.capacité [kapasite] SAMOST ž

II.capacités SAMOST fpl

III.capacité [kapasite]

Prevodi za capacité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

capacité v slovarju PONS

Prevodi za capacité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za capacité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

capacité Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文