car v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za car v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

car1 [kaʀ] VEZNIK

car2 [kaʀ] SAMOST m (véhicule)

camping-car <pl camping-cars> [kɑ̃piŋkaʀ] SAMOST m criticized

stock-car <pl stock-cars> [stɔkkaʀ] SAMOST m

car-ferr|y <pl car-ferries>, carferry <pl carferrys> [kaʀfɛʀi] SAMOST m criticized

side-car <pl side-cars>, sidecar <pl sidecars> [sidkaʀ] SAMOST m

Prevodi za car v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

car v slovarju PONS

Prevodi za car v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za car v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

car Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文