cardinaux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cardinaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cardin|al (cardinale) <mpl cardinaux> [kaʀdinal, o] PRID

II.cardin|al SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za cardinaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cardinaux v slovarju PONS

cardinaux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文