cartes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cartes v slovarju francoščina»angleščina

porte-cartes, porte-carte <pl porte-cartes> [pɔʀt(ə)kaʀt] SAMOST m

carte [kaʀt] SAMOST ž

carte d'accès à bord AVIAT
carte PCI INFOR
carte SCSI INFOR
carte SIM TEL
carte verte ® MOTOR
green card Brit
carte verte ® MOTOR
carte vidéo INFOR
carte vitale INFOR

glej tudi Carte d'identité

carte-modem <pl cartes-modem> [kaʀtmɔdɛm] SAMOST ž

carte-mère <pl cartes-mères> [kaʀtmɛʀ] SAMOST ž

carte-lettre <pl cartes-lettres> [kaʀtəlɛtʀ] SAMOST ž

carte-fille <pl cartes-filles> [kaʀtfij] SAMOST ž

carte-réponse <pl cartes-réponses> [kaʀtʀepɔ̃s] SAMOST ž

carte-son <pl cartes-son> [kaʀtsɔ̃] SAMOST ž

mandat-carte <pl mandats-cartes> [mɑ̃dakaʀt] SAMOST m

Individual translation pairs

cartes v slovarju PONS

Prevodi za cartes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

porte-cartes [pɔʀtəkaʀt] SAMOST m inv

carte [kaʀt] SAMOST ž

carte-vue <cartes-vues> [kaʀtvy] SAMOST ž Belg (carte représentant une vue)

carte-réponse <cartes-réponses> [kaʀtʀepɔ̃s] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za cartes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cartes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cartes iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文