cas v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cas v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cas <pl cas> [kɑ] SAMOST m

1. cas (circonstance):

2. cas (situation particulière):

II.en tout cas,en tous les cas PRIS

III.cas [kɑ]

IV.cas [kɑ]

en-cas, encas [ɑ̃kɑ] SAMOST m <pl en-cas>

ça1 [sa] ZAIMEK dém

ça2 [sa] SAMOST m PSYCH

çà [sa] PRIS

1. CA FIN written abbr → chiffre d'affaires

2. CA ELEC written abbr → courant alternatif

Prevodi za cas v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cas v slovarju PONS

Prevodi za cas v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cas [kɑ] SAMOST m

1. cas a. MED, JUR, LING:

en-cas [ɑ̃kɑ] SAMOST m inv

ça [sa] ZAIMEK dém

glej tudi cela

cela [s(ə)la] ZAIMEK dém

Prevodi za cas v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cas Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cas iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

cas iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文