cave v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cave v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cave [kav] PRID

II.cave [kav] SAMOST m inf

III.cave [kav] SAMOST ž

Individual translation pairs
wine épith

Prevodi za cave v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cave v slovarju PONS

Prevodi za cave v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cave v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cave Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cave ž à vin
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文