cent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cent1 [sɑ̃] PRID (gén)

II.cent1 [sɑ̃] ZAIMEK

III.cent1 [sɑ̃] SAMOST m (quantité)

IV.pour cent PRID

V.cent1 [sɑ̃]

glej tudi raison, occasion, mètre, fois

raison [ʀɛzɔ̃] SAMOST ž

1. raison (motif):

il y a une raison à cela

3. raison (rationalité):

occasion [ɔkazjɔ̃] SAMOST ž

1. occasion:

mètre [mɛtʀ] SAMOST m

I.fois <pl fois> [fwa] SAMOST ž

1. fois (avec numéral):

2. fois (avec ordinal):

II.à la fois

III.des fois

IV.fois [fwa]

cent2 [sɛnt] SAMOST m

quatre-cent-vingt-et-un <pl quatre-cent-vingt-et-un> [katsɑ̃vɛ̃teœ̃] SAMOST m

Prevodi za cent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cent v slovarju PONS

Prevodi za cent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cinquante, cinq

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRID

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] SAMOST m inv

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRID

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST ž (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRIS

cent2 [sɛnt] SAMOST m FIN

Individual translation pairs

Prevodi za cent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be bored rigid Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文