centrale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za centrale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.centr|al (centrale) <mpl centraux> [sɑ̃tʀal, o] PRID

II.centr|al SAMOST m

III.centrale SAMOST ž

glej tudi École

Prevodi za centrale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

centrale v slovarju PONS

Prevodi za centrale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

centrale [sɑ̃tʀal] SAMOST ž

Centrale [sɑ̃tʀal] SAMOST ž ECOLE

central(e) <-aux> [sɑ̃tʀal, o] PRID (situé au centre, important)

Banque centrale SAMOST ž

central <-aux> [sɑ̃tʀal, o] SAMOST m

Prevodi za centrale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

centrale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

centrale iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文