centre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za centre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

centre [sɑ̃tʀ] SAMOST m

7. centre (passe du ballon):

glej tudi Centre d'information et de documentation jeunesse

Centre [sɑ̃tʀ] m

avant-centre <pl avants-centres> [avɑ̃sɑ̃tʀ] SAMOST m

centre-ville <pl centres-villes ou centre-villes> [sɑ̃tʀəvil] SAMOST m

demi-centre [d(ə)misɑ̃tʀ] SAMOST m

Prevodi za centre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

centre v slovarju PONS

Prevodi za centre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

centre [sɑ̃tʀ] SAMOST m

1. centre (milieu, organisme):

Centre [sɑ̃tʀ] SAMOST m

centre-avant <centres-avants> [sɑ̃tʀavɑ̃] SAMOST m Belg (avant-centre)

avant-centre <avants-centres> [avɑ̃sɑ̃tʀ] SAMOST m

centre(-)ville <centres-villes> [sɑ̃tʀəvil] SAMOST m

Prevodi za centre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

centre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

centre iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

centre iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文