certain v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za certain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.certain (certaine) [sɛʀtɛ̃, ɛn] PRID

2. certain (indiscutable):

II.certain (certaine) [sɛʀtɛ̃, ɛn] PRID indéf attr

III.certains,certaines PRID

IV.certains,certaines ZAIMEK

Prevodi za certain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

certain v slovarju PONS

Prevodi za certain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za certain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
to be sure form

certain Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文