chaîne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chaîne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chaîne, chaine [ʃɛn] Chaînes de télévision SAMOST ž

II.chaînes SAMOST fpl

III.chaîne, chaine [ʃɛn] Chaînes de télévision

glej tudi Chaînes de télévision

chaîner, chainer [ʃɛne] GLAG preh. GLAG nepreh. MOTOR

Prevodi za chaîne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chaîne v slovarju PONS

Prevodi za chaîne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chaîne [ʃɛn] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za chaîne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chaîne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

chaîne iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文