chagrin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chagrin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chagrin (chagrine) [ʃaɡʀɛ̃, in] PRID

II.chagrin SAMOST m

III.chagrin (chagrine) [ʃaɡʀɛ̃, in]

Individual translation pairs

Prevodi za chagrin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chagrin v slovarju PONS

Prevodi za chagrin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chagrin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chagrin Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文