chance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chance [ʃɑ̃s] SAMOST ž

1. chance (sort favorable):

2. chance (possibilité):

glej tudi bonheur

bonheur [bɔnœʀ] SAMOST m

2. bonheur (moment heureux):

Individual translation pairs

Prevodi za chance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chance v slovarju PONS

Prevodi za chance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chance [ʃɑ̃s] SAMOST ž

1. chance (bonne fortune, hasard):

Prevodi za chance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文