changer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za changer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

5. changer (modifier):

II.changer de GLAG preh. obj.indir.

1. changer (quitter):

IV.se changer GLAG povr

V.changer [ʃɑ̃ʒe]

glej tudi idée, épaule, disque, chemise

idée [ide] SAMOST ž

1. idée (inspiration, projet):

2. idée:

4. idée (esprit):

épaule [epol] SAMOST ž

disque [disk] SAMOST m

5. disque INFOR:

chemise [ʃ(ə)miz] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za changer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

changer v slovarju PONS

Prevodi za changer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za changer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

changer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文