chant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chant [ʃɑ̃] SAMOST m

plain-chant <pl plains-chants> [plɛ̃ʃɑ̃] SAMOST m

contre-chant <pl contre-chants>, contrechant <pl contrechants> [kɔ̃tʀəʃɑ̃] SAMOST m

Prevodi za chant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chant v slovarju PONS

Prevodi za chant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chant [ʃɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za chant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文