chanteur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chanteur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi maître

I.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs] PRID

1. maître (en contrôle):

II.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs] SAMOST m (ž)

III.maîtr|e SAMOST m

IV.maîtres SAMOST mpl

V.maîtresse SAMOST ž

VI.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs]

senior lecturer Brit

VII.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs]

maître-chanteur, maitre-chanteur <pl maîtres-chanteurs, maitres-chanteurs> [mɛtʀəʃɑ̃tœʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za chanteur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chanteur v slovarju PONS

Prevodi za chanteur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chanteur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chanteur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

chanteur(-euse) m (ž) pop
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文