chapeau v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chapeau v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo] SAMOST m

II.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo] MEDMET inf

III.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo]

IV.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo]

glej tudi baver

Prevodi za chapeau v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chapeau v slovarju PONS

Prevodi za chapeau v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chapeau <x> [ʃapo] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za chapeau v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chapeau Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文