chapeaux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chapeaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo] SAMOST m

II.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo] MEDMET inf

III.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo]

bowler (hat) Brit
derby (hat) Am
trilby Brit
chapeau de roue MOTOR

IV.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo]

glej tudi baver

Prevodi za chapeaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chapeaux v slovarju PONS

Prevodi za chapeaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chapeaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chapeaux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文