charpente v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za charpente v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

charpente [ʃaʀpɑ̃t] SAMOST ž

charpenté (charpentée) [ʃaʀpɑ̃te] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za charpente v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

charpente v slovarju PONS

charpente Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文