chaud v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chaud v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chaud (chaude) [ʃo, ʃod] PRID

1. chaud:

5. chaud (agité):

II.chaud (chaude) [ʃo, ʃod] PRIS

III.chaud SAMOST m

chaud m (chaleur):

IV.à chaud PRIS

V.chaud (chaude) [ʃo, ʃod]

VI.chaud (chaude) [ʃo, ʃod]

glej tudi souffler, sang, larme, gorge, fer

5. souffler (produire un souffle):

III.souffler [sufle]

sang [sɑ̃] SAMOST m

1. sang PHYSIOL:

Fraze:

larme [laʀm] SAMOST ž

1. larme PHYSIOL:

gorge [ɡɔʀʒ] SAMOST ž

1. gorge ANAT:

I.fer [fɛʀ] SAMOST m

II.fers SAMOST mpl dated

III.fer [fɛʀ]

IV.fer [fɛʀ]

chaud-froid <pl chauds-froids> [ʃofʀwɑ] SAMOST m

Prevodi za chaud v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chaud v slovarju PONS

Prevodi za chaud v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chaud [ʃo] SAMOST m

II.chaud [ʃo] PRIS

chaud(e) [ʃo, ʃod] PRID

Prevodi za chaud v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chaud Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文