chauffe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chauffe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chauffe [ʃof] SAMOST ž TECH

chauffe-assiettes, chauffe-assiette <pl chauffe-assiettes> [ʃofɑsjɛt] SAMOST m

chauffe-pieds, chauffe-pied <pl chauffe-pieds> [ʃofpje] SAMOST m

chauffe-biberon <pl chauffe-biberon, chauffe-biberons> [ʃofbibʀɔ̃] SAMOST m

chauffe-bain <pl chauffe-bains> [ʃofbɛ̃] SAMOST m

chauffe-eau <pl chauffe-eau, chauffe-eaux> [ʃofo] SAMOST m

chauffe-plat <pl chauffe-plat, chauffe-plats> [ʃofpla] SAMOST m

1. chauffer (devenir chaud):

III.se chauffer GLAG povr

glej tudi oreille, bois

oreille [ɔʀɛj] SAMOST ž

1. oreille ANAT:

I.bois <pl bois> [bwa] SAMOST m

II.bois [bwa] SAMOST mpl

III.bois [bwa]

bois d'ébène HIST (esclaves) fig

IV.bois [bwa]

Prevodi za chauffe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chauffe v slovarju PONS

Prevodi za chauffe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chauffe-eau [ʃofo] SAMOST m inv

chauffe-plat <chauffe-plats> [ʃofpla] SAMOST m

Prevodi za chauffe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chauffe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文