chausser v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chausser v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.se chausser GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za chausser v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chausser v slovarju PONS

Prevodi za chausser v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chausser v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chausser Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to take a size 38/42 Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文