chers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cher (chère) [ʃɛʀ] PRID

II.cher (chère) [ʃɛʀ] SAMOST m (ž)

III.cher (chère) [ʃɛʀ] PRIS

1. cher (en argent):

cher (chère) lit
coûter cher en qc lit, fig

IV.chère SAMOST ž

V.cher (chère) [ʃɛʀ]

Cher [ʃɛʀ] m (département)

Loir-et-Cher [lwaʀeʃɛʀ] m (département)

Prevodi za chers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chers v slovarju PONS

Prevodi za chers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cher (chère) [ʃɛʀ] PRID

II.cher (chère) [ʃɛʀ] SAMOST m, f appellatif

III.cher (chère) [ʃɛʀ] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za chers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文