cheval: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cheval: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o] SAMOST m

1. cheval ZOOL:

II.à cheval sur PREDLOG

III.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

IV.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

glej tudi sabot, petit

sabot [sabo] SAMOST m

I.petit (petite) [p(ə)ti, it] PRID

1. petit personne, pied, objet, arbre, entreprise:

3. petit (en âge):

4. petit (en quantité, prix, force):

7. petit (pour minimiser):

8. petit (en sentiment):

II.petit (petite) [p(ə)ti, it] SAMOST m (ž)

1. petit:

III.petit (petite) [p(ə)ti, it] PRIS

IV.petit SAMOST m

1. petit (jeune animal):

V.petit (petite) [p(ə)ti, it]

cheval-vapeur <pl chevaux-vapeur> [ʃ(ə)valvapœʀ, ʃ(ə)vovapœʀ] SAMOST m

queue-de-cheval <pl queues-de-cheval> [kødʃəval] SAMOST ž

Prevodi za cheval: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

cheval: v slovarju PONS

Prevodi za cheval: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cheval <-aux> [ʃ(ə)val, o] SAMOST m

II.cheval <-aux> [ʃ(ə)val, o] PRIS

cheval-vapeur <chevaux-vapeur> [ʃ(ə)valvapœʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za cheval: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

cheval: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文