cheveux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cheveux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sèche-cheveux, sèche-cheveu <pl sèche-cheveux> [sɛʃʃəvø] SAMOST m

I.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø] SAMOST m

1. cheveu (poil):

II.cheveux SAMOST mpl

cheveu mpl (chevelure):

III.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

IV.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

cheveu-de-Vénus <pl cheveux-de-Vénus> [ʃəvødvenys] SAMOST m BOT

Individual translation pairs

Prevodi za cheveux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cheveux v slovarju PONS

Prevodi za cheveux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sèche-cheveux [sɛʃʃəvø] SAMOST m inv

cheveu <x> [ʃ(ə)vø] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za cheveux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cheveux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文