chez v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chez [ʃe] PREDLOG

1. chez (au domicile de):

2. chez (magasin, usine, cabinet etc):

chez-eux <pl chez-eux> [ʃezø] SAMOST m inf

chez-elle <pl chez-elle> [ʃezɛl] SAMOST m inf

chez-vous <pl chez-vous> [ʃevu] SAMOST m inf

chez-nous <pl chez-nous> [ʃenu] SAMOST m inf

chez-soi <pl chez-soi> [ʃeswa] SAMOST m inf

chez-lui <pl chez-lui> [ʃelɥi] SAMOST m inf

chez-moi <pl chez-moi> [ʃemwa] SAMOST m inf

chez-toi <pl chez-toi> [ʃetwa] SAMOST m inf

Prevodi za chez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chez v slovarju PONS

Prevodi za chez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chez [ʃe] PREDLOG

chez-moi [ʃemwa] SAMOST m inv, chez-soi [ʃeswa] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za chez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chez Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文