chien: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chien: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chien SAMOST m

II.chienne SAMOST ž

III.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn] PRID inf

IV.de chien PRID

V.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

chien fou fig

VI.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

glej tudi saucisse, rage, quille, faïence, caravane

saucisse [sosis] SAMOST ž

rage [ʀaʒ] SAMOST ž

2. rage (fureur):

quille [kij] SAMOST ž

faïence [fajɑ̃s] SAMOST ž

caravane [kaʀavan] SAMOST ž

chien-chien <pl chiens-chiens> [ʃjɛ̃ʃjɛ̃] SAMOST m inf

maître-chien, maitre-chien <pl maîtres-chiens, maitres-chiens> [mɛtʀəʃjɛ̃] SAMOST m

chien-assis <pl chiens-assis> [ʃjɛ̃asi] SAMOST m

chien-loup <pl chiens-loups> [ʃjɛ̃lu] SAMOST m

Prevodi za chien: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chien: v slovarju PONS

Prevodi za chien: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chien [ʃjɛ̃] SAMOST m

II.chien [ʃjɛ̃] PRID inv (avare)

Prevodi za chien: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chien: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文