chienne: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chienne: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chienne → chien

glej tudi chien

I.chien SAMOST m

II.chienne SAMOST ž

III.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn] PRID inf

IV.de chien PRID

V.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

chien fou fig

VI.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

I.chien SAMOST m

II.chienne SAMOST ž

III.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn] PRID inf

IV.de chien PRID

V.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

chien fou fig

VI.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

glej tudi saucisse, rage, quille, faïence, caravane

saucisse [sosis] SAMOST ž

rage [ʀaʒ] SAMOST ž

2. rage (fureur):

quille [kij] SAMOST ž

faïence [fajɑ̃s] SAMOST ž

caravane [kaʀavan] SAMOST ž

Prevodi za chienne: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chienne: v slovarju PONS

Prevodi za chienne: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi chien

I.chien [ʃjɛ̃] SAMOST m

II.chien [ʃjɛ̃] PRID inv (avare)

Individual translation pairs

Prevodi za chienne: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chienne: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文