chiffre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chiffre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chiffre [ʃifʀ] SAMOST m

II.chiffrer [ʃifʀe] GLAG nepreh. inf (coûter cher)

III.se chiffrer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za chiffre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chiffre v slovarju PONS

Prevodi za chiffre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chiffre [ʃifʀ] SAMOST m

chiffré(e) [ʃifʀe] PRID

II.chiffrer [ʃifʀe] GLAG nepreh. inf

Individual translation pairs

Prevodi za chiffre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chiffre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文