chou v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chou v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chou <pl choux> [ʃu] PRID inv

II.chou <pl choux> [ʃu] SAMOST m

III.chou <pl choux> [ʃu]

IV.chou <pl choux> [ʃu]

glej tudi palmiste, oreille, chèvre

palmiste [palmist] SAMOST m

oreille [ɔʀɛj] SAMOST ž

1. oreille ANAT:

I.chèvre [ʃɛvʀ] SAMOST m (fromage)

II.chèvre [ʃɛvʀ] SAMOST ž

III.chèvre [ʃɛvʀ]

IV.chèvre [ʃɛvʀ]

chou-fleur <pl choux-fleurs> [ʃuflœʀ] SAMOST m

chou-rave <pl choux-raves> [ʃuʀav] SAMOST m

chou-navet <pl choux-navets> [ʃunavɛ] SAMOST m

chou frisé [ʃu fʀize] SAMOST m

coupe-choux, coupe-chou <pl coupe-choux> [kupʃu] SAMOST m inf

Prevodi za chou v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chou v slovarju PONS

Prevodi za chou v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chou v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chou Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文