circulation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za circulation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

circulation [siʀkylɑsjɔ̃] SAMOST ž

2. circulation (déplacement, échange):

Prevodi za circulation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

circulation v slovarju PONS

Prevodi za circulation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

circulation [siʀkylasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za circulation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

circulation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文