civil v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za civil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.civil (civile) [sivil] PRID

II.civil SAMOST m

Prevodi za civil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

civil v slovarju PONS

Prevodi za civil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za civil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

civil Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文