claires v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za claires v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.clair (claire) [klɛʀ] PRID

6. clair (sans équivoque):

II.clair (claire) [klɛʀ] PRIS

III.clair SAMOST m

IV.claire SAMOST ž

V.clair (claire) [klɛʀ]

VI.clair (claire) [klɛʀ]

claire-voie, clairevoie <pl claires-voies, clairesvoies> [klɛʀvwɑ] SAMOST ž

claire → clair

glej tudi clair

I.clair (claire) [klɛʀ] PRID

6. clair (sans équivoque):

II.clair (claire) [klɛʀ] PRIS

III.clair SAMOST m

IV.claire SAMOST ž

V.clair (claire) [klɛʀ]

VI.clair (claire) [klɛʀ]

clair-obscur <pl clairs-obscurs> [klɛʀɔbskyʀ] SAMOST m

Prevodi za claires v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

claires v slovarju PONS

Prevodi za claires v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.clair(e) [klɛʀ] PRID

II.clair(e) [klɛʀ] PRIS

III.clair(e) [klɛʀ] SAMOST m(ž)

claire [klɛʀ] SAMOST ž

claire-voie <claires-voies> [klɛʀvwa] SAMOST ž

clair-obscur <clairs-obscurs> [klɛʀɔpskyʀ] SAMOST m

Prevodi za claires v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

claires Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文