club v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za club v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi fauteuil, Classe de neige, classe

fauteuil [fotœj] SAMOST m

Classe de neige Info

classe [klas] SAMOST ž

1. classe ECOLE:

form Brit
form Brit
a rowdy form Brit

fan-club <pl fans-clubs> [fanklœb] SAMOST m

hôtel-club <pl hôtels-clubs> [otɛlklœb] SAMOST m

ciné-club <pl ciné-clubs> [sineklœb] SAMOST m (groupe, lieu)

yacht-club <pl yacht-clubs> [ˈjotklœb] SAMOST m

aéro-club <pl aéro-clubs>, aéroclub <pl aéroclubs> [aeʀoklœb] SAMOST m

Prevodi za club v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

club v slovarju PONS

Prevodi za club v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za club v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

club Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文