col v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za col v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

col [kɔl] SAMOST m

5. col (cou):

col dated
col blanc SOZIOL
col bleu SOZIOL
col du fémur ANAT
polo neck Brit

cache-col <pl cache-col, cache-cols> [kaʃkɔl] SAMOST m

col-de-cygne <pl cols-de-cygne> [kɔldəsiɲ] SAMOST m

col-vert <pl cols-verts>, colvert [kɔlvɛʀ] SAMOST m

Prevodi za col v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

col v slovarju PONS

Prevodi za col v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za col v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

col Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文