colle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za colle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

colle [kɔl] SAMOST ž

copié-collé, copier-coller [kɔpjekɔle] SAMOST m INFOR

coupé-collé, couper-coller [kupekɔle] SAMOST m INFOR

lamellé-collé <pl lamellés-collés> [lamɛlekɔle] SAMOST m

1. coller (faire adhérer):

1. coller (adhérer):

III.se coller GLAG povr

copier-coller [kɔpjekɔle] GLAG preh. INFOR

couper-coller [kupekɔle] GLAG preh. INFOR

Prevodi za colle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

colle v slovarju PONS

Prevodi za colle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

colle [kɔl] SAMOST ž

Prevodi za colle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

colle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文