commencer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za commencer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi charité, bête

charité [ʃaʀite] SAMOST ž

I.bête [bɛt] PRID

II.bête [bɛt] SAMOST ž

III.bête [bɛt]

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL

IV.bête [bɛt]

Prevodi za commencer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

commencer v slovarju PONS

Prevodi za commencer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za commencer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

commencer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文