commerçant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za commerçant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.commerçant (commerçante) [kɔmɛʀsɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.commerçant (commerçante) [kɔmɛʀsɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za commerçant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

commerçant v slovarju PONS

Prevodi za commerçant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za commerçant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

commerçant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文