commerciale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za commerciale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.commerc|ial (commerciale) <mpl commerciaux> [kɔmɛʀsjal, o] PRID

II.commerc|ial (commerciale) <mpl commerciaux> [kɔmɛʀsjal, o] SAMOST m (ž)

I.technico-commerc|ial (technico-commerciale) <mpl technico-commerciaux> [teknikokɔmɛʀsjal, o] PRID

II.technico-commerc|ial (technico-commerciale) <mpl technico-commerciaux> [teknikokɔmɛʀsjal, o] SAMOST m (ž) (personne)

III.technico-commerc|ial SAMOST m

Prevodi za commerciale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

commerciale v slovarju PONS

Prevodi za commerciale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za commerciale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

commerciale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文