commune v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za commune v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

commune → Commune, → commun

glej tudi Commune, commun

I.commun (commune) [kɔmœ̃, yn] PRID

II.commun SAMOST m

III.en commun PRIS

IV.communs SAMOST mpl

V.commune SAMOST ž

VI.communes SAMOST fpl

VII.commun (commune) [kɔmœ̃, yn]

I.commun (commune) [kɔmœ̃, yn] PRID

II.commun SAMOST m

III.en commun PRIS

IV.communs SAMOST mpl

V.commune SAMOST ž

VI.communes SAMOST fpl

VII.commun (commune) [kɔmœ̃, yn]

Individual translation pairs

Prevodi za commune v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

commune v slovarju PONS

Prevodi za commune v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za commune v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

commune Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

commune iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za commune v slovarju francoščina»angleščina

commune iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文