communiqués v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za communiqués v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.se communiquer GLAG povr

communiqué [kɔmynike] SAMOST m

Prevodi za communiqués v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

communiqués v slovarju PONS

Prevodi za communiqués v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za communiqués v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

communiqués Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文