comparons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za comparons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se comparer GLAG povr

Prevodi za comparons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

comparons v slovarju PONS

Prevodi za comparons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za comparons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

comparons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文